De geschikte voeding vinden
Royal Canin
Geef uw mening
Geef een score

De oorzaken en gevolgen van overgewicht bij de kat.

De oorzaken en gevolgen van overgewicht bij de kat.

Overgewicht en obesitas zijn een toenemend probleem, niet enkel bij ons, maar ook bij onze huisdieren. Meer dan 1 op de 3 katten in België lijdt aan overgewicht. Lijden is het zeker, want overgewicht en obesitas verminderen de mobiliteit en leiden tot diverse nadelige veranderingen in orgaanfuncties. Obesitas is een ziekte die de levenskwaliteit en levensverwachting van de kat ernstig aantast.

Hoe ontstaat obesitas bij de kat?

Een kat die meer energie opneemt dan ze verbruikt, zal de overmatige energie opslaan in de vorm van vet. In de natuur besteedt de kat gemiddeld 6 tot 8 uur per dag aan jagen om haar energiebehoefte te vervullen. Tegenwoordig leven katten vaak binnenshuis en krijgen ze eten zonder dat ze er iets voor te hoeven te doen.

Obesitas kan ook het gevolg zijn van bepaalde aandoeningen, zoals een verminderde werking van de schildklier of door bepaalde medicijnen. Raadplaag daarom steeds uw dierenarts bij overgewicht.

Risicofactoren die overgewicht in de hand kunnen werken zijn: castratie en sterilisatie, leeftijd, binnenshuis leven, geslacht, type voeding, ad libitum voeden en gedrag.

Obesitas is een ziekte

Het overgewicht en de opslag van vet in organen bij katten met obesitas hebben ernstige gevolgen, zoals:

  • Artrose: dit leidt tot verdere gewichtstoename, omdat het de lichaamsbeweging van het dier beperkt.
  • Diabetes of suikerziekte: meer dan 80% van de katten met obesitas lijdt aan diabetes. Suikerziekte is vaak omkeerbaar wanneer het overgewicht afneemt.
  • Urineweginfecties en blaasgruis: omdat katten met obesitas minder bewegen en minder gaan plassen, neemt de kans op urineweginfecties toe. Katten met overgewicht kunnen ook moeite hebben met het in en uit de kattenbak stappen.
  • Huidproblemen: katten met overgewicht hebben meer moeite om zichzelf schoon te likken.
  • Leververvetting: dit is het ernstigste risico en kan optreden wanneer de kat met obesitas plots stopt met eten. Dit gebeurt o.a. door stress, ziekte, pijn of een ongeschikt voedingsregime. Leververvetting is een zeer ernstige aandoening die een dodelijke afloop kan hebben.
  • Gebitsproblemen: katten met overgewicht hebben meer kans op gebitsproblemen, zoals tandsteen en tandvleesontsteking1.

Andere problemen die mogelijk geassocieerd zijn met overgewicht zijn te hoge bloeddruk, moeilijke ademhaling en obstipatie. Obesitas heeft ook gevolgen voor het mentale welzijn: de kat ervaart meer stress, omdat ze bij gevaar niet makkelijk kan wegrennen en moeilijker haar toevlucht kan nemen tot hooggelegen plaatsen achter de meubels.

Obesitas vermindert de levensverwachting van de kat

Net als bij de mens en de hond is ook bij de kat wetenschappelijk bewezen dat obesitas leidt tot een verminderde levensverwachting. Daarnaast is een kat met obesitas lastiger te behandelen: de overmaat aan vetweefsel bemoeilijkt het klinisch onderzoek en het nemen van monsters, en verhoogt het anesthesierisico.

Wist u dat:

  • Overgewicht en obesitas zeer nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van uw kat?
  • Katten met overgewicht over het algemeen minder lang leven dan katten met een gezond gewicht?
  • Overgewicht de levenskwaliteit van katten aanzienlijk doet dalen?
Vind de meest geschikte voeding voor uw dier
Cookie instellingen