De geschikte voeding vinden
Royal Canin

 

 

 

ACTIEVOORWAARDEN

In deze Actievoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

Actie:                  Koop een zak ROYAL CANIN® Puppy- of Kittenvoeding aan en geniet van een terugbetaling van 10 EUR.

Deelnemer:        De natuurlijke persoon die aan de Actie deelneemt.

Gegevens:          De persoonsgegevens van Deelnemer die Royal Canin Belux N.V. in het kader van de Actie van Deelnemer verkrijgt.

 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ROYAL CANIN® Actie op puppy- en kittenvoeding die wordt georganiseerd door Royal Canin Belux N.V. ('Royal Canin') gevestigd en kantoorhoudende aan de Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Zaventem (‘Actie’).
 2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden').
 3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via deze link.
 1. Wijze van deelname
 1. Na het ontvangen van het puppy- of kittenpakket kan de Deelnemer zich inschrijven voor de Actie via de link in het pakket: my.royalcanin.be/registreeruwpuppy of my.royalcanin.be/registreeruwkitten
 2. Deelnemer aan de Actie is een ieder die zich heeft ingeschreven voor een korting van 10 EUR en een e-mail van Royal Canin heeft ontvangen met daarin een link en validatiecode voor deze.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk als het aanmeldformulier ingevuld wordt op: royalcanin-cashback.be
 4. Deelnemer is verplicht de gevraagde Gegevens in te voeren. Zonder deze Gegevens kan geen uitvoering worden gegeven aan de Actie.
 5. De cashback waarop aanspraak kan worden gemaakt betreft 10 EUR korting op het aankoopbedrag van één verpakking puppy- of kittenvoeding.
 6. De actie geldt voor alle ROYAL CANIN® puppy- en kittenvoedingen vanaf 1,5 kg die verkocht worden in Belux (zie punt VIII voor de exhaustieve lijst van deelnemende producten).
 7. De inschrijving voor deze actie is enkel geldig als uw puppy of kitten de leeftijd heeft die aangegeven is op de verpakking van het product (zie punt VIII voor de exhaustieve lijst van deelnemende producten en bijhorende leeftijden).
 8. Bonusverpakkingen (bijvoorbeeld 15 kg + 3 kg gratis) zijn uitgesloten van deelname.
 9. De cashback is niet geldig i.c.m. andere acties.
 10. De Actie geldt op aankopen die gebeurd zijn bij alle fysieke en online verkooppunten van ROYAL CANIN® puppy- en kittenvoeding in Belux
 11. Per persoon, adres en rekeningnummer kunnen maximaal twee (2) cashback-aanvragen worden ingediend. Per puppy kan er maximaal één (1) cashback worden ingediend en per kitten ook maximaal één (1) cashback. Per aanvraag wordt maximaal één (1) verpakking vergoed.
 12. Op het kassaticket/ de factuur dient de naam van de aangekochte puppy- of kittenvoeding duidelijk vermeld te zijn. Indien er meerdere verpakkingen op het kassaticket/ de factuur zijn vermeld, zal het hoogste aankoopbedrag worden vergoed.
 13. Na controle van de verstrekte (contact)gegevens en het kassaticket/ de factuur wordt het cashback-bedrag waar de desbetreffende Deelnemer aanspraak op kan maken binnen 2 weken (2) uitgekeerd aan de Deelnemer door overschrijving naar het opgegeven IBAN-nummer. Overschrijving vindt alleen plaats naar een Belgische of Luxemburgse bankrekening.
 14. Wanneer onverhoopt binnen voornoemde termijn het geldbedrag niet is ontvangen op het opgegeven IBAN-nummer, dan kan dit tot uiterlijk 6 weken na afloop van Actieperiode gemeld worden aan Royal Canin via het contactformulier op onze website royalcanin.com/be .

 III. Diversen

 1. Deelname is uitgesloten (a) voor een ieder die niet woonachtig is in België of Luxemburg, (b) voor medewerkers van Royal Canin, en (c) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.
 2. Royal Canin behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie en/of ongeldige of vervalste aankoopbonnen verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Royal Canin.

 1. Aansprakelijkheid
 1. Royal Canin besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Royal Canin is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website van Royal Canin of andere door Royal Canin openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook.
 2. Royal Canin is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van het kassaticket/ de factuur.
 3. Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.
 4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Royal Canin gelden eveneens voor door Royal Canin ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de Dierenspeciaalzaken en Professionals waarmee Royal Canin samenwerkt.
 1. Privacy
 1. Voor deelname aan de Actie kan Royal Canin aan de Deelnemer om Gegevens vragen. Deze Gegevens worden gebruikt om de Actie aan te bieden en uit te voeren.
 2. Gegevens van Deelnemer worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Actie.
 3. Royal Canin gaat zeer zorgvuldig om met Gegevens en handelt, in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens.
 1. Slotbepalingen
 1. Royal Canin is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Royal Canin daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door Royal Canin bekend worden gemaakt op de Website. 
 2. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunt u contact opnemen met Royal Canin via het contactformulier op onze website royalcanin.com/be .
 3. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Belgisch en Luxemburgs recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

VII. Deelnemende producten

 Kittenvoeding:

Product

EAN

Leeftijd (in maanden)

FHN MOTHER & BABYCAT 2kg

3182550707312

0 - 4

FHN MOTHER & BABYCAT 4kg

3182550707329

0 - 4

FHN MOTHER & BABYCAT 10kg

3182550724432

0 - 4

FHN KITTEN 2kg

3182550702423

4 - 12

FHN KITTEN 4kg

3182550702447

4 - 12

FHN KITTEN 10kg

3182550702973

4 - 12

FHN KITTEN STERILISED 2kg

3182550805186

6 - 12

FHN KITTEN STERILISED 3.5kg

3182550877831

6 - 12

FBN KITTEN BRITISH SHORTHAIR 2kg

3182550816533

4 - 12

FBN KITTEN BRITISH SHORTHAIR 10kg

3182550816540

4 - 12

FBN KITTEN MAINE COON 4kg

3182550770958

4 - 15

FBN KITTEN MAINE COON 10kg

3182550863681

4 - 15

FBN KITTEN PERSIAN 2kg

3182550721219

4 - 12

FBN KITTEN PERSIAN 4kg

3182550721226

4 - 12

FBN KITTEN PERSIAN 10kg

3182550721233

4 - 12

 Puppyvoeding:

Product

EAN

Leeftijd (in maanden)

BABYDOG MILK 2kg

3182550768658

0 - 1

SHN PUPPY X-SMALL 1,5kg

3182550793612

2 - 10

SHN PUPPY X-SMALL 3kg

3182550793636

2 - 10

SHN STARTER MOTHER & BABYDOG MINI 3kg

3182550778671

0 - 2

SHN STARTER MOTHER & BABYDOG MINI 8,5kg

3182550778688

0 - 2

SHN PUPPY MINI 2kg

3182550793001

2 - 10

SHN PUPPY MINI 4kg

3182550793032

2 - 10

SHN PUPPY MINI 8kg

3182550793049

2 - 10

SHN STARTER MOTHER & BABYDOG MEDIUM 4kg

3182550778725

0 - 2

SHN STARTER MOTHER & BABYDOG MEDIUM 12kg

3182550778732

0 - 2

SHN PUPPY MEDIUM 4kg

3182550708180

2 - 12

SHN PUPPY MEDIUM 10kg

3182550778077

2 - 12

SHN PUPPY MEDIUM 15kg

3182550402132

2 - 12

SHN STARTER MOTHER & BABYDOG MAXI 4kg

3182550778770

0 - 2

SHN STARTER MOTHER & BABYDOG MAXI 15kg

3182550778787

0 - 2

SHN PUPPY MAXI 4kg

3182550402149

2 - 15

SHN PUPPY MAXI 10kg

3182550778305

2 - 15

SHN PUPPY MAXI 15kg

3182550402163

2 - 15

SHN PUPPY ACTIVE MAXI 15kg

3182550778619

2 - 15

SHN STARTER MOTHER & BABYDOG GIANT 4kg

3182550778824

0 - 2

SHN STARTER MOTHER & BABYDOG GIANT 15kg

3182550778831

0 - 2

SHN PUPPY GIANT 3.5kg

3182550879873

2 - 8

SHN PUPPY GIANT 15kg

3182550707046

2 - 8

SHN JUNIOR GIANT 3.5kg

3182550880831

8 - 24

SHN JUNIOR GIANT 15kg

3182550707077

8 - 24

SHN JUNIOR ACTIVE GIANT 15kg

3182550779456

8 - 24

BHN CAVALIER KING CHARLES PUPPY 1,5kg

3182550813051

2 - 10

BHN CHIHUAHUA PUPPY 1,5kg

3182550722544

2 - 8

BHN DACHSHUND PUPPY 1,5kg

3182550722575

2 - 10

BHN JACK RUSSELL TERRIER PUPPY 1,5kg

3182550822121

2 - 10

BHN JACK RUSSELL TERRIER PUPPY 3kg

3182550822138

2 - 10

BHN PUG PUPPY 1,5kg

3182550813082

2 - 10

BHN SHIH TZU PUPPY 1,5kg

3182550722605

2 - 10

BHN YORKSHIRE TERRIER PUPPY 1,5kg

3182550743471

2 - 10

BHN BULLDOG PUPPY 3kg

3182550743952

2 - 12

BHN BULLDOG PUPPY 12kg

3182550743891

2 - 12

BHN COCKER PUPPY 3kg

3182550813211

2 - 12

BHN FRENCH BULLDOG PUPPY 3kg

3182550811705

2 - 12

BHN FRENCH BULLDOG PUPPY 10kg

3182550777674

2 - 12

BHN BOXER PUPPY 3kg

3182550743938

2 - 15

BHN BOXER PUPPY 12kg

3182550743945

2 - 15

BHN DALMATIAN PUPPY 12kg

3182550765169

2 - 15

BHN GERMAN SHEPHERD PUPPY 3kg

3182550724142

2 - 15

BHN GERMAN SHEPHERD PUPPY 12kg

3182550724159

2 - 15

BHN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 3kg

3182550751254

2 - 15

BHN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 12kg

3182550751261

2 - 15

BHN LABRADOR RETRIEVER PUPPY 3kg

3182550725507

2 - 15

BHN LABRADOR RETRIEVER PUPPY 12kg

3182550725514

2 - 15


© Royal Canin Belux N.V. –  17 maart 2021

Vind de meest geschikte voeding voor uw dier
Cookie instellingen